Podstawy elektrotechniki dla mechaników

 

Opis szkolenia:

Szkolenie obejmuje swą tematyką wszystkie podstawowe zagadnienia z dziedziny elektrotechniki stosowanej w pojazdach samochodowych.

Podstawowym narzędziem, które należy ze sobą zabrać to multimetr ( miernik elektryczny).

Wszyscy posiadacze innych urządzeń pomiarowych (oscyloskopu, cęg amperowych, sąd przekładnikowych i innych) proszeni są również o ich zabranie. Podczas szkolenia będziemy bowiem używać różnych urządzeń pomiarowych w zależności od pomiaru jaki będziemy wykonywać. Omówimy również ich zastosowanie oraz przydatność.

Każda część szkolenia składać będzie się z części teoretycznej i praktycznej, realizowanej na specjalnie przygotowanych modelach. Każdy uczestnik szkolenia będzie miał możliwość samodzielnego wykonywania pomiarów.

Przy każdym z poniższych zagadnień omówimy przykładowe zastosowania w diagnostyce samochodowej.

 

Zagadnienia:

– obsługa multimetru oraz innych narzędzi pomiarowych (oscyloskop, cęgi amperowe, sondy przekładnikowe i inne)
– właściwy pomiar natężenia prądu
– właściwy pomiar oporności
– diagnostyka obwodów elektrycznych
– posługiwanie się schematami elektrycznymi
– zasady działania oraz metody wykonywania pomiaru podstawowych odbiorników elektrycznych w pojazdach
– elektrotechnika w pojazdach samochodowych czyli jak działają i jak dokonać pomiarów najpopularniejszych odbiorników prądu ( silniki cewki i inne)

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przypomnienie oraz ugruntowanie zagadnień dotyczących prądu i obwodów elektrycznych. Szkolenie stanowi fundament do dalszej edukacji w temacie diagnostyki punktowej oraz bezdemontażowej oceny poprawności działania poszczególnych części w pojeździe takich jak czujniki (np. pedał gazu), elementy wykonawcze (np. zawór egr, wtryskiwacz) oraz wielu innych.

 

Czas trwania : ok. 6 godzin
Grupa: do 16 osób