Diagnostyka elementów wykonawczych

 

Opis szkolenia:

Szkolenie obejmuje swą tematyką wszystkie podstawowe zagadnienia dotyczące bezdemontażowej diagnostyki elementów wykonawczych w pojeździe z wykorzystaniem testera diagnostycznego CDIF/2. Jako elementy wykonawcze rozumiemy (rozrusznik, alternator, zawór egr i inne) . Szkolenie składa się w główniej mierze z zajęć praktycznych realizowanych na specjalnie przygotowanych modelach. Uczestnicy proszenie są o zabranie ze sobą testera diagnostycznego wraz z laptopem, miernik elektrycznego oraz w razie możliwości innych narzędzi pomiarowych ( cęg amperowych, sąd przekładnikowych i innych)

 

Zagadnienia:

– Bezdemontażowa kontrola poprawności działania przy użyciu oscyloskopu:
– rozrusznika
– alternatora
– cewek zapłonowych
– kontrola zrównoważenia kompresji cylindrów na podstawie prądu rozruchu
– elementy sterowane PWM
– silniki krokowe

 

Cel szkolenia:

Nauczenia uczestników sposobów bezdemontażowej oceny poprawności działania elementów wykonawczych w pojeździe za pomocą prostych pomiarów elektrycznych z wykorzystaniem oscyloskopu, multimetru oraz innych narzędzi pomiarowych.

Dzięki temu szkoleniu kursanci dowiedzą się jak sprawdzić poprawność działania takich elementów ja np. rozrusznik, alternator, cewki zapłonowe bez konieczności ich „wyjmowania” z pojazdu.

 

Czas trwania : ok. 6 godzin
Grupa: do 16 osób